บริษัท ฮายาชิสปริงเซซะคุโชะ จำกัด
ข้อมูลด้านเทคโนโลยี
สปริงลาน
งานดัดขึ้นรูปท่อและโลหะเส้น
แนวคิดของบริษัท
วิสัยทัศน์/กลยุทธ์
การแนะนำอย่างคร่าวๆ
ประวัติ
เครื่องจักร
ติดต่อสอบถาม
 

เทคโนโลยีสมัยใหม่ของ “สปริง” ซึ่งก่อกำเนิดโดยเทคโนโลยีการผลิตแบบอัตโนมัติ

ช่วงทศวรรษที่2460ซึ่งเป็นช่วงที่ญี่ปุ่นกำลังสร้างพื้นฐานในฐานะของประเทศอุตสาหกรรม “สปริง” เป็นชิ้นส่วนที่ขาดไม่ได้สำหรับเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ ดังนั้นการผลิตสปริงได้เองในประเทศจึงเป็นพื้นฐานที่สำคัญของอุตสาหกรรม อย่างไรก็ตามในขณะนั้นญี่ปุ่นแทบจะไม่มีผู้ผลิตเฉพาะที่ชำนาญ ส่วนใหญ่พึ่งการนำเข้าเพียงอย่างเดียว วงการอุตสาหกรรมในขณะนั้นสิ้นหวังต่อการกำเนิดของผู้ผลิต “สปริง” เฉพาะด้าน ท่ามกลางภูมิหลังเช่นนั้นได้เกิดผู้ผลิต “สปริง” ขึ้นอย่างต่อเนื่องที่เขตตะวันออก (แถบโตเกียว), เขตตะวันตก (แถบโอซาก้า), เขตภาคกลาง (แถบนาโกย่า) เป้าหมายของเดนจิโร ฮายาชิผู้ก่อตั้งบริษัท คือ “สปริง” ที่ผลิตในประเทศซึ่งมีคุณภาพไม่ด้อยไปกว่า “สปริง” ของยุโรป แต่กว่าที่เดนจิโรจะผ่านการทดสอบผลิตภัณฑ์ของบริษัทใหญ่ได้ก็ต้องใช้ความพยายามเป็นอย่างมาก

หลังจากที่ผ่านการทดสอบได้จึงเริ่มที่จะทำธุรกิจ “ฮายาชิสปริงเซซะคุโชะ” จึงได้ถูกก่อตั้งขึ้นในเดืิอนพฤษภาคม พ.ศ.2464 ได้สะสมความรู้,ขัดเกลาเทคโนโลยีโดยถือเอา “เคลื่อนไปข้างหน้าเสมอ” เป็นคำขวัญร่วมกันและได้ประสบความสำเร็จในฐานะที่เป็นผู้ผลิตรุ่นบุกเบิกในเขตภาคกลาง

จะตอบสนองต่อความต้องการของอุตสาหกรรมด้วยการระลึกถึงบทบาทของ “สปริง” ในฐานะที่เป็นชิ้นส่วนที่สำคัญของอุตสาหกรรมและนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงสุดเสมอ และปฏิบัติบทบาทและหน้าที่ในฐานะที่เป็นผู้บุกเบิกของวงการด้วยการพัฒนาเทคโนโลยีที่สอดคล้องกับยุคสมัยและบริหารกิจการอย่างทันสมัยโดยไม่ลืม “เคลื่อนไปข้างหน้าเสมอ” ซึ่งเป็นจิตวิญญาณในการก่อตั้งกิจการ นอกจากนี้จะมุ่งสู่โรงงานที่สะอาดโดยยึดเอา “ความคิดสร้างสรรค์・ความท้าทาย・การพัฒนา” เป็นรหัสร่วมกันเพื่อความเจริญของพนักงานทุกคน และจะมุ่งไปสู่อนาคตในฐานะที่เป็นผู้ผลิตวัสดุชนิดใหม่และเทคโนโลยีใหม่ๆ
ประธานบริษัท มาซาฮิโร ฮายาชิ

นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม
-นโยบายพื้นฐาน-
พวกเราทุกคนปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้อม, ร่วมกันลดของเสียของทรัพยากรและพลังงาน, ป้องกันไม่ให้เกิดมลภาวะเป็นพิษอย่างต่อเนื่อง
ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 14001
“บริษัทของพวกเราได้รับการรับรองมาตรฐานด้านระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001เมื่อเดือนพฤศจิกายนพ.ศ.2546 และยังดำเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อมุ่งไปสู่บริษัทที่ดีต่อสิ่งแวดล้อมยิ่งขึ้น”
ลิขสิทธิ์(c) บริษัท ฮายาชิสปริง จำกัด สงวนลิขสิทธิ์