บริษัท ฮายาชิสปริงเซซะคุโชะ จำกัด
ข้อมูลด้านเทคโนโลยี
สปริงลาน
งานดัดขึ้นรูปท่อและโลหะเส้น
แนวคิดของบริษัท
วิสัยทัศน์/กลยุทธ์
การแนะนำอย่างคร่าวๆ
ประวัติ
เครื่องจักร
ติดต่อสอบถาม
 
พฤษภาคม พ.ศ.2464 ก่อตั้งโดยเดนจิโร ฮายาชิที่แขวงโมโตชิเกะ เขตนาคะ เมืองนาโกย่า
มกราคม พ.ศ.2472 ย้ายไปที่ 40 แขวงอิเคะอุฉิ เขตอะซึทะ เมืองนาโกย่า
กุมภาพันธ์ พ.ศ.2488 ลี้ภัยสงครามโลกครั้งที่2ไปที่ชานเมืองทะจิมิ,ชานเมืองคะเมะยาม่า,เมืองคะริยะ จนกระทั่งสงครามสิ้นสุด

มกราคม พ.ศ.2491

ย้ายกลับมาดำเนินกิจการที่ 40 แขวงอิเคะอุฉิ เขตอะซึทะ เมืองนาโกย่า

สิงหาคม พ.ศ.2493

ปลี่ยนเป็นนิติบุคคล(ทุนจดทะเบียน500,000เยน)

พฤศจิกายน พ.ศ.2494

เดนจิโร ฮายาชิ ประธานบริษัทคนแรกถึงแก่กรรม ทะเคะโอะ ฮายาชิขึ้นเป็นประธานบริษัทคนที่2

มิถุนายน พ.ศ.2514

ทะเคะโอะ ฮายาชิ ประธานบริษัทคนที่2ถึงแก่กรรม โซโนะโคะ ฮายาชิขึ้นเป็นประธานบริษัทคนที่3

กรกฎาคม พ.ศ.2518

เครื่องสปริงลาน (นำเข้า) เริ่มเดินเครื่อง

เมษายน พ.ศ.2524

เครื่องดัดโลหะเส้น พัฒนาขึ้นเอง เริ่มเดินเครื่อง

ตุลาคม พ.ศ.2525

โซโนะโคะ ฮายาชิ ประธานบริษัทคนที่3 ขึ้นเป็นประธานคณะกรรมการบริหาร ชินอิฉิโร ฮายาชิขึ้นเป็นประธานบริษัทคนที่4

มีนาคม พ.ศ.2526

เครื่องNCขึ้นรูปสปริงลาน(พัฒนาขึ้นเอง)เริ่มเดินเครื่อง

มีนาคม พ.ศ.2527

เครื่องNCดัดโลหะเส้นอัตโนมัติ (พัฒนาเอง/ได้รับสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์)เริ่มเดินเครื่อง
ธันวาคม พ.ศ.2533 เริ่มก่อสร้างโรงงานแห่งใหม่ที่โชคะซึกะ,ฮิราตะ,เมืองไคซึ,จังหวัดกิฟุ(โรงงานฮิราตะ)

มิถุนายน พ.ศ.2534

โรงงานฮิราตะเสร็จสมบูรณ์ เริ่มผลิต
มิถุนายน พ.ศ.2535 เครื่องดัดปลายท่ออัตโนมัติ เริ่มเดินเครื่อง

กันยายน พ.ศ.2536

การก่อสร้างโรงงานฮิราตะเฟสที่2เสร็จสมบูรณ์

พฤศจิกายน พ.ศ.2540

ก่อตั้ง บริษัท ฮายาชิสปริง(ซูโจว) จำกัด ที่ประเทศจีน

มกราคม พ.ศ.2541

ก่อตั้ง บริษัท ซูโจว เอ็มแอล ไวร์โรป จำกัด ที่ประเทศจีน

กรกฎาคม พ.ศ.2542

รวมแผนกการผลิตไว้ที่โรงงานฮิราตะ

มีนาคม พ.ศ.2544

เครื่องขึ้นรูปสปริงลานความเร็วสูง เริ่มเดินเครื่อง

เมษายน

ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9002

ตุลาคม พ.ศ.2545

ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001

ธันวาคม

เครื่องดัดโลหะเส้นความเร็วสูง เริ่มเดินเครื่อง
มิถุนายน พ.ศ.2546 ได้รับรางวัลTPMชาเลนจ์

สิงหาคม

มาซาฮิโร ฮายาชิ ขึ้นเป็นประธานบริษัทคนที่5
พฤศจิกายน ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 14001

กันยายน พ.ศ.2547

เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น50,000,000เยน

เมษายน พ.ศ.2548

เครื่องขึ้นรูปสปริงลานความเร็วสูงเครื่องที่2และ3 เริ่มเดินเครื่อง

มีนาคม พ.ศ.2549

เครื่องดัดโลหะเส้นความเร็วสูงขนาดใหญ่ เริ่มเดินเครื่อง

กันยายน พ.ศ.2551

บริษัท ซูโจว เอ็มแอล ไวร์โรป จำกัด ย้ายที่ทำการ
เมษายน พ.ศ.2552 ก่อตั้ง ‘สำนักงานพนักงานประจำประเทศไทยบริษัทฮายาชิสปริงเซซะคุโชะจำกัด’
กันยายน พศ 2551 ย้ายที่ทำการ บริษัท ซูโจว เอ็มแอล ไวร์โรป จำกัด ที่ประเทศจีน
เมษายน พศ 2552 ก่อตั้ง สำนักงานพนักงานประจำประเทศไทยบริษัทฮายาชิสปริงเซซะคุโชะจำกัด
พฤษภาคม พศ 2554 

ครบรอบ 90 ปีการก่อตั้งฮายาชิสปริง ญี่ปุ่น

พฤษจิกายน ย้ายที่ทำการบริษัท ฮายาชิสปริง(ซูโจว) จำกัด ที่ประเทศจีน
พฤษจิกายน ก่อตั้ง บริษัท ฮายาชิสปริง (ประเทศไทย )จำกัด
ลิขสิทธิ์(c) บริษัท ฮายาชิสปริง จำกัด สงวนลิขสิทธิ์