บริษัท ฮายาชิสปริงเซซะคุโชะ จำกัด
[Japanese] [Chinese] [French] [English]
สปริงลาน
「ばね」、その先駆者としての技術

ำสมัยด้วยความรู้และเทคโนโลยีที่ล้ำเลิศในฐานะผู้บุกเบิกทางด้าน “สปริง”


ISO9001 ISO14001 approved
What’s New!
  • [กันยายน พ.ศ.2550]ได้ทำการเชื่อมกับโฮมเพจของบริษัท ฮายาชิสปริงประเทศจีน (ซูโจว) จำกัดและบริษัท ซูโจว เอ็มแอล ไวร์โรป ประเทศจีน จำกัด
  • [สิงหาคม พ.ศ.2550]ได้ทำการเพิ่มโฮมเพจภาษาอังกฤษ,ภาษาจีน,ภาษาฝรั่งเศส
  • [กันยายน พ.ศ.2549]ได้ทำการปรับปรุงโฮมเพจใหม่

  • [เมษายน พ.ศ.2549]เริ่มจำหน่ายผลิตภัณฑ์แนวคิดใหม่ โดยเริ่มจำหน่ายที่ร้านโตคิวแฮนด์อเน๊คส์
ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO/TS
Products Introduce
Company Introduce
ลิขสิทธิ์(c) บริษัท ฮายาชิสปริง จำกัด สงวนลิขสิทธิ์
Technique Introduce
สปริงลาน
งานดัดขึ้นรูปท่อและโลหะเส้น
แนวคิดของบริษัท
วิสัยทัศน์/กลยุทธ์
การแนะนำอย่างคร่าวๆ
ประวัติ
เครื่องจักร
ติดต่อสอบถาม
一光社プロ